หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานที่ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการทุกวันค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 098-8029277 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6
 
 
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริม
การท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้าน
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
  แนวทางที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
เป็นเอกภาพครบวงจร และเป็นสากล
  แนวทางที่ 4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ทุกรูปแบบให้ทันสมัย เป็นสากล
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7
 
 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนา
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
  แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถะหลักของบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 
 
 
เทศบาลเมืองปางมะค่า
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
เทศบาลเมืองปางมะค่า
ยินดีต้อนรับ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 055-872-317
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-0375177
ทม.ปางมะค่า
ทม.ปางมะค่า

เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 176,725 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10