หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
 
Hot News
เทศบาลเมืองปางมะค่า ยินดีให้บริการ สอบถามโทร. 055-872-317 ค่ะ
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองปางมะค่า
 
นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
 
รองนายก ทม.   รองนายก ทม.
 
เลขานุการนายก ทม.   ที่ปรึกษานายก ทม.
ประธานสภาเทศบาลเมือง
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลเมือง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 
รองปลัดเทศบาลเมือง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
สำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
  กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
  กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
1. ฝ่ายอำนวยการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ฝ่ายปกครอง
  งานทะเบียนราษฎร
  งานบัตรประจำตัวประชาชน
3. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
  งานรักษาความสงบ
  งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานธุรการ
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
  งานการเงินและบัญชี
  งานระเบียบการคลัง
  งานสถิติการคลัง
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
  งานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
3. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน
  งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน
  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานธุรการ
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  งานวิศวกรรม
  งานสถาปัตยกรรม
  งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา
  งานสาธารณูปโภค
  งานสวนสาธารณะ
  งานศูนย์เครื่องจักรกล
  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า สาธารณะ
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานธุรการ
 
กองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานอัตรากำลังและทะเบียน ประวัติ
  งานโรงเรียน
  งานการศึกษาปฐมวัย
  งานควบคุมคุณภาพ และ
ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
  งานกิจการนักเรียน
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
  งานการศึกษานอกระบบ โรงเรียนและการศึกษาตาม อัธยาศัย
  งานฝึกอบรมและส่งเสริมด้าน อาชีพ
  งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และ เครือข่าย ทางการศึกษา
  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  งานกีฬาและนันทนาการ
  งานกิจการศาสนา
  งานประเพณีและวัฒนธรรม
3. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
  งานแผนงานและโครงการ
  งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
  งานงบประมาณ
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานธุรการ
5. สถานศึกษาในสังกัด
  ผอ.สถานศึกษา
  รอง ผอ.สถานศึกษา
  ครู
6. หน่วยศึกษานิเทศก์
  งานนิเทศการศึกษา
  งานพัฒนาหลักสูตรและ บุคลากรทางการศึกษา
  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
  งานวิจัยทางการศึกษา
  งานเผยแพร่ผลงานทาง
การศึกษาและตำรา
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
  งานวางแผนสาธารณสุข
  งานศูนย์บริการสาธารณสุข
  งานรักษาความสะอาด
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  งานสัตวแพทย์
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานธุรการ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-872-317
สายตรงปลัด
โทร : 055-872-317
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 28,740 เริ่มนับ 8 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10