หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองปางมะค่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานที่ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการทุกวันค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 098-8029277 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองปางมะค่า
 
นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
 
รองนายก ทม.
 
รองนายก ทม.
 
ที่ปรึกษานายก ทม.
 
เลขานุการนายก ทม.
ประธานสภาเทศบาลเมือง
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปก./ชก.
 
รองปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
๑. ฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- งานกิจการสภา
- งานบริหารทั่วไป
๒. ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎร
 
๑. ฝ่ายบริหารงานการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
- งานบริหารสัญญา
- งานบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานเร่งรัดและพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
   
   
   
   
 
๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานบริหารทั่วไป
๒. ฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานสาธารณูปโภค
- งานเครื่องจักรกล
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานควบคุมการก่อสร้าง
   
   
   
   
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับกลาง)
๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานวิชาการ
- งานกิจการโรงเรียน
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานแผนงานและโครงการ
- งานบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ
   
 
๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
- งานวิชาการและการประเมินผล
- งานควบคุมและจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานบริหารทั่วไป
๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
- งานบริการสาธารณสุข
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานจัดการมูลฝอย
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานศูนย์บริการ
 
 
 
เทศบาลเมืองปางมะค่า
ยินดีต้อนรับ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 055-872-317
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-0375177
ทม.ปางมะค่า
ทม.ปางมะค่า

เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 721,783 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10