หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองปางมะค่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองปางมะค่า 14-15 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองปางมะค่าได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ธีมงานฮาวายคลายร้อน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมได้ ณ แก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองปางมะค่า
 
นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
 
รองนายก ทม.
 
รองนายก ทม.
 
ที่ปรึกษานายก ทม.
 
เลขานุการนายก ทม.
ประธานสภาเทศบาลเมือง
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปก./ชก.
 
รองปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
๑. ฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานกิจการพาณิชย์
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- งานกิจการสภา
- งานบริหารทั่วไป
๒. ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎร
 
๑. ฝ่ายบริหารงานการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
- งานบริหารสัญญา
- งานบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานเร่งรัดและพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
   
   
   
   
 
๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานบริหารทั่วไป
๒. ฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานสาธารณูปโภค
- งานเครื่องจักรกล
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานควบคุมการก่อสร้าง
   
   
   
   
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับกลาง)
๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานวิชาการ
- งานกิจการโรงเรียน
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานแผนงานและโครงการ
- งานบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ
   
 
๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
- งานวิชาการและการประเมินผล
- งานควบคุมและจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานบริหารทั่วไป
๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
- งานบริการสาธารณสุข
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานจัดการมูลฝอย
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานศูนย์บริการ
 
 
 
เทศบาลเมืองปางมะค่า
ยินดีต้อนรับ
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 055-872-317
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-0375177
ทม.ปางมะค่า
ทม.ปางมะค่า

เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 1,558,766 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10