หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานที่ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการทุกวันค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 098-8029277 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) หมู่ที่ 6 สายบ้านเกาะแก้ว - บ้านศรีเกษตร ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแเพงเพชร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุในการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณเทศบาล) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่พาเพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่พาเพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) หมู่ที่ 9 สายแยกกลุ่มลาดยาว หมู่ 9 - สามแยกกลุ่มโคราช หมู่15 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,010 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,060 ตารางเมตร ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแเพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายแยกกลุ่มลาดยาว หมู่ที่ 9 - สามแยกกลุ่มโคราช หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตร ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างทำคู่มือฝึกอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดมุมวัดศรีเกษตร) หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 055-872-317
 
ภาษี
 

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-0375177
ทม.ปางมะค่า
ทม.ปางมะค่า

เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 349,460 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10