หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานที่ท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการทุกวันค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 098-8029277 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
สภาพทั่วไป
 
การศึกษาในชุมชน
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 15 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนบ้านโป่งแต้
  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล
  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง
  โรงเรียนบ้านส่องตาแล
  โรงเรียนบ้านพัดโบก
    โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า   โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
    โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย   โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา
    โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา   โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา (สาขาบ่อหิน)
    โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์   โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
    โรงเรียนบ้านปางมะนาว   โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา
  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม   โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
    โรงเรียนบ้านพัดโบก   โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
    โรงเรียนบ้านส่องตาแล   โรงเรียนบ้านปางมะนาว
  การศึกษานอกระบบ (กศน.ปาง มะค่า) จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก และถนนลูกรัง
แหล่งน้ำ
 
 
มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำแม่วงก์ และคลองสาขาแม่น้ำแม่วงก์
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 
ไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน
ประปาในชุมชน
 
 
เทศบาลเมืองปางมะค่า มีการก่อสร้าง / ปรับปรุง / บำรุงรักษาทั้งระบบประปาบาดาล และระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือประชาชน
 
การสื่อสารในชุมชน
 
   
  โทรศัพท์ ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
เป็นส่วนใหญ่
  ไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ
ครุภัณฑ์ การขนส่ง วัสดุ และครุภัณฑ์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่
ร้านอู๊ดไปรษณีย์ ห่างจากเทศบาลเมืองปางมะคำไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร
 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
   
  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนปางมะค่า หมู่ที่ 14
บ้านบ่อหินสามัคคี มะนาวดองสูตรโบราณ
  เครื่องจักรสานไม้ไผ่ ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มแม่บ้าน
คลองสะพานช้าง หมู่ที่ 3
  ย่าฆ่าแมลงสมุนไพร สูตรลุงรวย
  กวนกระยาสารทกลุ่มแม่บ้าน
  น้ำมันมิ้นท์ ลุงสำรวย ทวีทรัพย์
  ผลิตภัณฑ์น้ำยาบัวนปากจากการสกัดน้ำมันสกัดมิ้นท์
และต้นมิ้นท์ตากแห้ง
  กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 18
 
การท่องเที่ยว
 
 
แก่งเกาะใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลปางมะค่า
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุ
วรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะเป็นธารน้ำของลำน้ำ
แม่วงก์ มีน้ำตลอดทั้งปี ไหลผ่านลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่ง
พักผ่อนของชาวตำบลปางมะค่า และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
   
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น กลุ่มจักรสาน กลุ่มทำไม้กวาด
กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มทอผ้าไหม
  ภาษาถิ่น ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ภาษากลาง ภาษาอีสาน
และภาษาลาหู่
 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
   
สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ
  กลุ่มผลิตเครื่องจักสานจำหน่าย เช่น ตะกร้าไช กระบุง ฯลฯ
  กลุ่มผลิตทอผ้าไหม
 
 
 
 
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
สายตรงปลัด
โทร 065-8793953
 
 
GOOGLE EARTH
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประมวลผลสำรวจ
   
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-0375177
ทม.ปางมะค่า
ทม.ปางมะค่า

เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 115,417 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10