หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองปางมะค่า
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
 
Hot News
เทศบาลเมืองปางมะค่า ยินดีให้บริการ สอบถามโทร. 055-872-317 ค่ะ
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ข้าวโพด ส้มโอ แก้วมังกร ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน มีความลาดชันประมาณ 70% และ เป็นที่ราบลุ่มชายแม่น้ำ ประมาณ 30% บางส่วนของตำบลเป็นเทือกเขากั้นเขตแดน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลและเป็นที่ตั้งอุทยานแม่วงก์ มีแม่น้ำแม่วงก์เป็นเขตพรมแดนกั้นระหว่างตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร กับตำบลเขาชนกันและตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสรรค์ มีแม่น้ำ
แม่วงก์ ไหลผ่านเป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร
 
ภูมิอากาศ
 
 
สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์
โดยมีวัด จำนวน 18 แห่ง ได้แก่
  วัดศรีไพศาล หมู่ที่ 1 บ้านศรีไพศาล
  วัดหนองไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านโปร่งแต้
  วัดส่องตาแล หมู่ที่ 2 บ้านโปร่งแต้
  วัดปางมะค่า หมู่ที่ 5 บ้านปางมะค่า
  วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแก้ว
  วัดหนองแสง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง
  วัดเขาสว่างธรรม หมู่ที่ 11 บ้านมอสมบูรณ์
  วัดอ่างหินเพลิง หมู่ที่ 12 บ้านอ่างหินเพลิง
  วัดศรีเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้านศรีเกษตรพัฒนา
  วัดทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ
  วัดทรัพย์ตามิ่ง หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ
  วัดศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 19 บ้านศรีสมบูรณ์
  วัดใหม่หนองน้ำแดง
(วัดธรรมวารี)
หมู่ที่ 20 บ้านใหม่หนองน้ำแดง
  วัดวังปลาอ้าว หมู่ที่ 22 บ้านใหม่เขาชนกัน
  วัดเขาประตูชัย หมู่ที่ 22 บ้านใหม่เขาชนกัน
  วัดรวมใจภักดิ์ หมู่ที่ 23 บ้านรวมใจภักดิ์
  วัดวังเรือวนาราม หมู่ที่ 23 บ้านรวมใจภักดิ์
  วัดคลองสะพานช้าง หมู่ที่ 24 บ้านใหม่คลองสะพานช้าง
  โดยมีสำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่
    สำนักสงฆ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านคลองสะพานช้าง
    สำนักสงฆ์พัดโบก หมู่ที่ 4 บ้านพัดโบก
    สำนักสงฆ์วังน้อยวนาราม หมู่ที่ 7 บ้านวังปลาอ้าว
    สำนักสงฆ์วังน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านวังน้ำพัฒนา
    สำนักสงฆ์เทพนิมิตร หมู่ที่ 10 บ้านวังน้ำพัฒนา
    สำนักสงฆ์ท่าตาอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคีธรรม
    สำนักสงฆ์บ่อหินทิพย์ หมู่ที่ 14 บ้านบ่อหิน
    สำนักสงฆ์ศรีมงคลกลาง หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล
    สำนักสงฆ์ศรีมงคล หมู่ที่ 15 บ้านศรีมงคล
    สำนักสงฆ์วัดป่าแก้วมณีโชติ หมู่ที่ 18 บ้านเขาพริกไทย
    สำนักสงฆ์วัดเขาทศพรนิมิตรเจริญธรรม หมู่ที่ 18 บ้านเขาพริกไทย
    สำนักสงฆ์ป่าเลไลยกะ หมู่ที่ 22 บ้านใหม่เขาชนกัน
  โดยมีโบสถ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
    คริสตจักรบ้านน้ำตก หมู่ที่ 11 บ้านมอสมบูรณ์
    คริสตจักรพระคริสต์ หมู่ที่ 11 บ้านมอสมบูรณ์
    คริสตจักรศาลาธรรมบ้านศรีเกษตร หมู่ที่ 16 บ้านศรีเกษตรพัฒนา
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   
  ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระ และสรงน้ำผู้สูงอายุ
 
ด้านการท่องเที่ยว
 
 
แก่งเกาะใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลปางมะค่า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ธงชัย ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ลักษณะเป็นธารน้ำของลำน้ำแม่วงก์ มีน้ำตลอด
ทั้งปี ไหลผ่านลานหินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวตำบลปางมะค่า และนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 โทรศัพท์ : 055-872-317 โทรสาร : 055-872-317
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองปางมะค่า
จำนวนผู้เข้าชม 28,646 เริ่มนับ 8 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10